Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Endring og oppsigelse av medlemskap

Nyttig å vite om endring av medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund
 -- Logg på eller send en en post hvis du vil gjøre endringer i i ditt medlemskap  --
 
 
Gi beskjed om jobb-bytter
Sjekk og oppdater informasjon om deg og ditt arbeidsforhold, så er du sikret
 • Riktig informasjon til riktig tid om aktuelle saker for deg
 • Riktige forsikringer og tilgang til andre medlemsfordeler
 • Økt trygget for å bli belastet og trukket riktig kontingent

Husk: Norsk Sjøoffisersforbund får ikke automatisk beskjed når du bytter arbeidsgiver eller går i land. Du må selv holde oss oppdatert. Når vi ikke får beskjed og trekket stopper, risikerer du å komme på etterskudd med kontingenten.

Avslutte medlemskap
Hvis du vil avslutte ditt medlemskap, må du sende oppsigelse skriftlig i brev eller per e-post.  Kontingenten løper inntil utmeldelsen er berkreftet. Vi anbefaler at du opprettholder medlemskapet ditt også om du er permittert, sykmeldt eller arbeidssøkende. Har du redusert inntekt, kan du få redusert kontingent. 
 
Husk at du ikke behøver å være seilende for å stå som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund. Så lenge du jobber i maritim sektor,  er det store fordeler med å videreføre et fullt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund! 

 

Endre medlemskap

Junior til yrkesaktiv. Når du er ferdig med kadettiden og løser sertifikat, må du gi beskjed om at ditt medlemskap skal endres fra junior til yrkesaktiv. Først da blir du inkludert i livsforsikringen for yrkesaktive og du har rett på rådgivning, hjelp og juridisk bistand hvis du skulle få problemer i arbeidsforholdet. 
 
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kan du søke om hvis du går av med pensjon eller blir varig trygdet.
Hvis du vil endre ditt medlemskap grunnet andre forhold, som for eksempel ved midlertidig arbeidsledighet e.l., må du søke om yrkesaktivt medlemskap med redusert kontingent. Dette må du gjøre per e-post.  
 
Yrkesaktiv til student: Har du sertifikat fra før og har seilt som offiser, kan du ikke bli juniormedlem selv om du går tilbake til skolebenken.  Men du kan søke om redusert kontingent pga videreutdanning. Dette må du gjøre per e-post.  
 
Tarifftrekk eller fullt medlemskap?
Trekkes du gjennom arbeidsgiver, men mottar ikke informasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund? Da har du ikke tegnet deg (meldt deg inn) som fullt medlem. Klikk her for å melde deg inn
 
Hva er forskjellen?

Som fast, YRKESAKTIVT MEDLEM har man rett på juridisk bistand og rådgivning, uansett hvor man måtte jobbe og uavhengig om man er omfattet av en tariffavtale eller ei.
  • Man har også rett på hjelp og bistand mellom arbeidsforhold, som trygdet, arbeidsledig, langtidssykemeldt, student  etc.
  •  Man har stemmerett og andre rettigheter (og plikter) i hht vedtekten
  • Man er omfattet at kollektiv livsforsikring frem til 62 år
  •  Man har tilgang til alle fordeler, kurs, aktiviteter etc i forbundet

Trekkes man TARIFFAVGIFT tilsvarende den til en hver tid gjeldende kontingent, har man  samme rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet som faste medlemmer så lenge man er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i.

  • Man betaler kun trekk/kontingent for de måneder arbeidsforholdet oppebæres. Når man trer ut av det arbeidsforhold der det trekkes avgift, har man ingen rettigheter i forbundet. 
  • Man har ikke de fordeler, rettigheter og plikter i forbundet som løper uavhengig av arbeidsforhold, så som slik som livsforsikring, stemmerett, kurstilbud etc.