Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fergekonferanse fokuserte på sikkerhet

- Anbudssystemet har hatt negativ innvirkning på sikkerheten.

Det fastslo avdelingsdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet i et innlegg på fergekonferansen 2012 som gikk av stabelen i Bodø i månedsskiftet oktober-november.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

OM BORD: Kaptein Ronny Bjørnsund tok i mot Leif Ivar Bakke (til venstre) og Roy Nilsen om bord på ”Landegode”, som ble døpt kun et par dager før fergekonferansen. Foto: Omar Jørgensen.

 
- Lær av offshoreflåten, oppfordret Alvestad og tok til orde for det bør være krav om to mann på bro og at dette burde være en forutsetning for anbudet.
Han sa videre at revisjoner avdekker manglende etterlevelse av ISM-systemet og at det er fare for storulykker i ferge- og lokalfarten.
Alvestad stilte også kritiske spørsmål til hvordan rederiene utarbeider ruteplanene:
- Gir denne tilstrekkelig rom for hvile, pauser og bespisning?
 
Vegdirektøren forventer resultater
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var også veldig opptatt av sikkerhetsaspektet da han innledet konferansen.
- Vi er ikke fornøyd når det gjelder sikkerhet. På meg virker det som om næringen hviler seg for mye på den kjensgjerning at det ikke har vært store ulykker i denne delen av skipsfarten. Men det er én hendelse i uka. Det er alt for mange og vi forventer forbedring og vil se tydelige resultater. Vi forventer at næringen tar sikkerheten mer på alvor, uttalte Moe Gustavsen.
Vegdirektøren mente rederiene hadde vel mye fokus på økonomi og mente det kanskje var for få om bord og antydet at det kunne komme krav om antall ansatte om bord.
- Vi vurderer tiltak i anbudsutsetningen, opplyste Terje Moe Gustavsen.
 
Økt fergetrafikk
Han påpekte i sitt foredrag at paradoksalt nok blir fergedrift stadig viktigere.
- Nye broer og tunneler gjør at hundretusener har fått fastlandsforbindelse de siste tiårene. Samtidig har fergetrafikken økt med 3,4 prosent per år de siste årene. Siden kravene til mobilitet øker forventer vi ytterligere vekst i tiden framover, sa Moe Gustavsen.
 
Konkurranseevaluering
Oslo Ecomomics AS har på oppdrag av Vegdirektoratet foretatt en evaluering om anbudsutsettelse på riksvegferjene. Evalueringsrapporten ble presentert på konferansen.
- Konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften har i all hovedsak vært vellykket. Samlet sett har Statens Vegvesen fått nokså god uttelling av denne konkurranseutsetningen, sa seniorøkonom Karl Rikard Løvhaug i Oslo Ecomomics AS, i sitt innlegg.
Med bakgrunn i evalueringen mener Oslo Economics at det er mulig å åpne for mer konkurranse enn det som er gjort i dag.
 
Satser på gassferger
Siste dag av fergekonferansen var det omvisning og lunsj om bord i den splitter nye gassferga MF ”Landegode”. Ferga er en av totalt fire nye gassferger som Torghatten Nord får overlevert i høst. ”Landegode” skal trafikkere strekningen Bodø-Værøy-Røst-Moxnes.
- Vi er midt oppe i en hektisk testperiode. Inntrykket hittil er meget bra, sier kaptein Ronny Bjørnsund til Maritim Logg.
 
 
- Støtter sjømannsorganisasjonenes syn
Rådgiver Leif Ivar Bakke i Norsk Sjøoffisersforbund og saksbehandler Roy Nilsen i Norsk Sjømannsforbund mener signalene fra fergekonferansen i sum er udelt positive.
- Det er åpenbart at en årsak til de mange fergeulykkene er misforholdet mellom sikkerhetsbemanning og driftsbemanning. Det er derfor veldig bra at Moe Gustavsen forsikret at direktoratet er svært opptatt av de mange hendelsene i ferge- og lokaltrafikken og at han forventer forbedring i tiden framover, sier Bakke.
Både Bakke og Nilsen er derimot forbauset over at evalueringen av anbudsordningen utført av Oslo Economics AS i så liten grad vektlegger helse, miljø og sikkerhet.
- Dette er en evaluering for og av blåruss, sier Roy Nielsen til Maritim Logg.
- Rapporten minner veldig om et bestillingsverk, supplerer Bakke.
Roy Nilsen merket seg også at Anker Grøvdal fra Fjord1 i en replikk understreket at mannskapets syn må vektlegges når det gjelder framtidens fergedrift.
Representantene fra sjømannsorganisasjonene legger til at evalueringsrapporten drøfter viktige sikkerhetsaspekter, men er altså skuffet over at dette etter deres mening vektlegges i alt for liten grad.
Les evalueringsrapporten på www.vegvesen.no.