Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fordeler - en oversikt

At du har et sikkerhetsnett om du skulle få problemer med arbeidsforholdet, er den største fordelen ved å være medlem. I tillegg kommer en rekke personlige, økonomiske fordeler og tilbud.

SE OGSÅ

// Innflytelse og påvirkning
// Kurs og faglige fordeler
// Rådgivning og bistand 

PERSONLIGE/ØKONOMISKE FORDELER

Automatisk livsforsikring

Som aktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund er du automatisk livsforsikret for 150 000 kr. Norsk Sjøoffisersforbund betaler premien. Som medlem kan du også tegne en rekke gunstige tilleggsforsikringer gjennom "Sjøoffisersforsikringen".  Studentmedlemmer har en egen forsikringspakke.
 
Rabatterte skadeforsikringer
 
Arbeidsledighetforsikring
Gjennom Sjøoffisersforbundet kan du tegne forsikring som gir deg økt økonmisk trygghet om du skulle bli permittert eller oppsagt. 
Kollektive personforsikringer
Gjennom Sjøoffisersforbundet kan medlemmer kjøpe medlemsforsikringer med gode medlemsrabatter til priser du ikke kan oppnå alene.
 
Ferieboliger
Norsk Sjøoffisersforbund har hus og leiligheter i Spania, Oslo og på Bjorli. Disse kan du søke om å få leie til en gunstig pris.
  
Stipend
Norsk Sjøoffisersforbund avsetter årlig et beløp til stipendier for medlemmer som gjennomgår tilleggsutdanning. Tildeling av stipend foretas to ganger i året, som regel i juni og desember. Tildelingen foretas av forbundet.
 
 Juridisk bistand
I kompliserte konflikter kan forbundet koble inn sin advokat for å bistå medlemmene. Mener du at du trenger juridisk assistanse i en jobbsak, kontakter du Norsk Sjøoffisersforbund, tlf. 22 00 55 00
 
Juridisk bistand i private saker
Som medlem kan du få gratis juridisk bistand også i private saker. Forutsetningen er at du kontakter advokaten, Sigmund Z. Berg, på avtalte tidspunkter og at henvendelsen kan besvares på telefon. Dersom henvendelsen fører til en konkret sak for medlemmet, må videre oppfølging og betaling skje direkte til advokaten. Hver fredag fra kl. 09.00-10.30 kan du ta direkte kontakt på telefon 69 36 73 00.
 
Stønadsfond
Dør et medlem som ikke er omfattet av gruppelivsforsikringen (passive medlemmer og medlemmer som har fylt 62) utbetales en stønad på kr 2000 (1000 hvis ordinært  medlemskap har vart under ett år). Se også Livsforsikring
 
 

 MER OM

 
 
Tilbud og rabatter 
// Feriehus i Spania 
// Feriehus i Norge 
// Skadeforsikringer 
//  Innboforsikring 
//   Livsforsikring
//  Sertifikatmappe
//
 
Sjøkapteinsring

Kontakt og fellesskap
// Skipsbesøk
//
​ 
Kurs og konferanser
// Nyhetsbrevet Ukesinfo
//  "Maritim Logg" 
// Følg oss på facebook!