Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Juniormedlemmer kollektiv forsikring

09.01.2015
​​Viktige endringer i forsikringene for juniormedlemmer fra 1. januar 2015.

 
Endringene vil gjelde for alle som er juniormedlemmer i Norsk Sjøoffisersforbund, det vil si studenter og kadetter som er under utdanning til sertifikatpliktig stilling og betaler juniorkontingent (kr 80 per mnd.) til NSOF.
 
Hva endres?
NSOF betaler forsikringer for mange medlemmer. Hvilke  forsikringer du har inkludert i ditt medlemskap, vil heretter være avhengig av hvilken medlemskategori du tilhører.
 
Fra 1.1.2015 har du som er juniormedlem ikke lenger dødsfallforsikring (livsforsikring) på kr 150 000 inkludert i medlemskapet. I stedet får du disse forsikringene:
 
  • Innboforsikring Pluss, dekning kr 300 000
  • Ulykkesforsikring medisinsk invaliditet, dekning kr 300 000
  • Behandlingsutgifter etter ulykkeshendelse, dekning kr 15 000
  • Ulykkesforsikring død, dekning kr 50 000
  • ID-tyveriforsikring, dekning kr 100 000
 
Hvorfor?
Du får ikke et dårligere tilbud fordi du er student – snarere tvert i mot! Du får vel så mye forsikring for kontingenten som før, og du får en pakke som er mer tilpasset studenter og yngre medlemmer, enn den kollektive livsforsikringen yrkesaktive medlemmer har.
 
Har du en innboforsikring fra før, kan du vurdere å si opp denne og spare penger!  Juniormedlemskap er nå mer lønnsomt enn noen gang.
 
Les mer om forsikringene her.  Eller kontakt oss på forsikring@sjooff.no | tlf 22 00 55 00