Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Klar for nye offshoreaksjoner

Bredt sammensatt gruppe fortsetter sine aksjoner overfor offshore- serviceskip neste år.
 

Sjømannsorganisasjonene, IndustriEnergi og ITF har dannet en felles aksjonsgruppe for å undersøke lønns- og arbeidsvilkår på offshore serviceskip som opererer ut fra sentrale havner langs Norskekysten og i Skottland. I år er det planlagt aksjonsuker i Bergen (februar), Sandnessjøen (juni) og Kristiansund (september).

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MAKT BAK KRAVA: I aksjonsgruppa deltar representanter fra ITF, IndustriEnergi, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjømannsforbund. Her er aksjonsgruppa som gikk om bord i skip i Kristiansund i høst samlet i havna. Fra venstre står Geir Hagerupsen (NSF), Håkon Eidset (Dnmf), Truls V. Steder (ITF), Hege-Merethe Bengtsson (Dnmf), Tore Steine (ITF), Angelica Gjestrum (ITF), Åge Berheim (IE), Line Heimstad (NSF), Bernhard Lie-Nielsen (NSOF), Per Inge Grønmo (IE), Tor Leversen (IE) og Rune Larsen (NSF).
 
Først og fremst FOC-skip
- Aksjonene vil følge samme mønster som i år. Det vil si at vi konsentrerer oss spesielt om FOC-skip for å avdekke tilfeller av sosial dumping i denne delen av skipsfarten. Dessuten vil vi også neste år være på jakt etter skip som seiler på ulovlige avtaler, opplyser ITF-koordinator Angelica Gjestrum, som leder aksjonsgruppa.
I år ble det gjennomført aksjoner i Aberdeen, Bergen, Stavanger og Kristiansund. Aksjonsgruppa er relativt tallrik så det er gode muligheter til å dele seg i mindre grupper under selve aksjonsdagene. På denne måten kan gruppene undersøke et stort antall skip i den enkelte havn.
 
”Special agreement”
Som nevnt tidligere i Maritim Logg har organisasjonene i Norge fremforhandlet en offshore modellavtale for å sikre mer akseptabelt minimumsnivå på hyrer for internasjonale sjøfolk. Såkalte ”Special agreements” inngås med hvert enkelt skip for å sikre at sjøfolkene betales i henhold til denne modellavtalen. (Det er fremforhandlet andre modellavtaler for andre fartsområder). Slike ”Special agreements” inngås fortløpende under aksjonsukene.
Som i år kommer også NOR- og NIS-skip til å bli besøkt neste år.
En foreløpig evaluering av årets aksjoner viser at de er både nyttige og nødvendige.
Maritim Logg kommer tilbake med mer stoff fra årets aksjoner.
 
FORSIDEFOTO: ITF-koordinator Angelica Gjestrum leder aksjonsgruppa.
 
 
FOC-skip = skip som seiler under bekvemmelighetsflagg.