Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 

 Innboforsikringen får nytt navn og nye vilkår!

I desember 2018 vil LOfavør på vegne av forbundet sende ut informasjon til deg som medlem om endringer i vedtektene til LOfavørs innboforsikring. Informasjonen vil i første omgang bli sendt ut per SMS og E-post. Medlemmer som ikke nås på en av disse kanalene vil motta informasjonen med vanlig brevpost.

Ønsker du å oppdatere din kontaktinformasjon? Kontakt oss dersom du har endret postadresse, epost eller telefonnummer.
 
Bakgrunnen for utsendingen av informasjonen er knyttet til Forsikringsavtalelovens bestemmelser om informasjonsplikt. Forsikringsavtaleloven sier at både eksisterende og nye medlemmer ved innmelding, og med jevne mellomrom, skal motta informasjon om forsikringsordningene de har inkludert i medlemskapet gjennom forbundet. Bestemmelsene innebærer at det skal sendes ut informasjon om hvilke forsikringer som ligger i medlemskapet og innholdet i disse forsikringene. I tillegg skal du som medlem informeres om relevante tilleggsdekninger.
 
Du finner en oversikt over dine forsikringer, vilkår og forsikringsbevis hos LOfavør ved å logge inn på «min side» på www.lofavor.no.
 
OBS! Informasjonen som sendes ut gjelder kun forsikringene som leveres av Sparebank1 gjennom LOfavør, og ikke eventuelle forsikringer du måtte ha hos Sjøoffiserenes Forsikringskontor.»

 


 

 

Innboforsikring (LOfavør Kollektiv hjem)  inkludert i medlemskapet fra 1. januar 2018

LOfavør Kollektiv hjem er Norges beste innboforsikring.

• Ingen øvre forsikringssum
• Lav egenandel
• Dekker alt innbo i hjemmet ditt

Hvem får forsikringen?

Er du medlem født 1953 eller senere bosatt i Norden behøver du ikke gjøre noe for å få forsikringen. Den fikk du automatisk og du har fått  tilsendt forsikringsbeviset i postenDu kan si opp innboforsikringen du hadde fra før.

Hva koster det?

Premien for innboforsikringen (Kollektiv hjem) er 840 kroner i året (70 kroner i
måneden). Fra og med januar 2018 betaler de som får forsikringen dette som en del av sin kontingent til Norsk Sjøoffisersforbund. Mer om kontingent og betaling. Må jeg ha forsikringen?

Ja. Alle som melder seg inn får forsikringen automatisk. Alle født etter 1953 bosatt i Norden som står som medlem når forsikringen blir innført, får forsikringen hvis de ikke reserverte seg innen fristen. Det er ikke mulig å takke nei til forsikringen i etterkant.