Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 
Er forsikringen obligatorisk?
 
Ja. Alle som melder seg nye inn i forbundet, får forsikringen automatisk. Alle som er medlem fra før, får forsikringen hvis de er født etter 1953, bosatt i Norden og ikke reserverte seg innen fristen. Det er ikke mulig å takke nei til forsikringen i etterkant. 
Kan jeg velge bort forsikringen?
Nei. Fra 1. januar 2018 blir innboforsikring (LOfavør kollektiv hjem) inkludert i medlemskapet for alle nye medlemmer. Fra 2018 går det ikke an å bli medlem uten å ha forsikringen inkludert.
Alle som sto som medlem før november 2017, ble kontaktet med informasjon om hvordan de skulle gå frem dersom de ønsket å reservere seg mot forsikringen. Det er ikke mulig å reservere seg etter at reservasjonsfristen for eksisterende medlemmer har gått ut.
Hvis du sto som medlem i 2017 og er født før 1953 eller bor utenfor Norden, kan du dessverre ikke få forsikringen.
Reservasjonsfristen for eksisterende medlemmer var 10. november 2017.
 
Hvorfor må jeg ha denne forsikringen?
Norsk Sjøoffisersforbund har lenge hatt en kollektiv livsforsikring som en del av medlemskapet. De som velger medlemskap i NSOF, velger samtidig å bli med i denne forsikringen.  
 
At alle er med,  er prinsippet bak kollektive forsikringer. De aller fleste fagforbund har en eller flere kollektive forsikringer som en del av medlemskapet. NSOF har relativt få sammenlignet med for eksempel Norsk Sjømannforbund og IndustriEnergi.
 
Kollektiv hjemforsikring var en av de første kollektive forsikringsavtalene som ble forhandlet frem av fagbevelgelsen og regnes i dag for å være Norges beste innboforsikring. Det går ikke an å bli medlem at et LO-forbund uten å bli omfattet av LOfavør Kollektiv Hjem.  
 
Når NSOF tiltrådte LO, var det under forutsetning av at Kollektiv hjem også skulle omfatte alle medlemmer av forbundet. De som ønsker å være medlem i NSOF må tegne medlemskap på dette grunnlaget. Derfor er det ingen reservasjonsrett.
 
Men: At NSOF får LOfavør Kollektiv Hjem kollektivt, endrer forutsetningene for medlemskap for de som meldte seg inn før NSOF ble tilsluttet LO. Rettsvesenet har tidligere bestemt at når nye forbund går inn i Kollektiv Hjem, skal de som står som medlem før få anledning til å reservere seg. Reservasjonen må være gjort før forsikringen blir innført (reservasjonsfrist 10. november 2017). Etter innføring, er det dessverre ingen reservasjonsrett
 

 
 
VERDT Å VITE FOR
 

 GJELDER DETTE DEG?

 
 
 
 
 
 
 

 Innholdsredigering ‭[1]‬