Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Styrevalg 2016 Vedtektsendring

​Norsk Sjøoffisersforbunds styre ber medlemmene over stemmeseddelen 2016 ta stilling til en justering i vedtektenes paragraf 6 Kontingenten.

Vedtektsendring

I vedtektenes § 6 Kontingenten står det i dag:

"​Kontingenten fastsettes av styret.

Kontingenten betales forskuddsvis med mindre trekkordning kommer til anvendelse.
Kontingent som aktivt medlem betales inntil man skriftlig har underrettet kontoret og dokumentert at man har sluttet sjøtjeneste.

Medlemmer med 25 års medlemskap, som har fylt 65 år og har sluttet aktiv sjøtjeneste, er fri for kontingent.

Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i løpet av de siste 12 måneder skal vedkommende anses som utmeldt av forbundet."

Siste avsnitt foreslås endret til:

"Dersom et medlem tross oppfordring ikke har betalt kontingent i løpet av de siste de siste 6 måneder skal vedkommende anses som utmeldt av forbundet."

Les om