Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Styrevalg 2016

Om uravstemmingen 2016
 
Om valg av styremedlemmer 
 
Du kan stemme på akkurat hvilke styrekandidater du vil over stemmeseddlen 2016, helt uavhengig av distrikter og fartsområder. Men hvis du ønsker å vite mer om hvilke kandidater som i hht kvoteringsreglene trenger flest stemmer for å komme inn i styret, bør du se nærmere på kvoteringsreglene.
 
STYREVALG
7 styremedlemmer skal velges. Kandidatene som presenteres er foreslått av valgkomiteen, som i henhold til vedtektene har funnet frem til fem kandidater fra hvert distrikt.  Opplysningene om kandidatene er innsendt av den enkelte og/ eller hentet fra forbundets medlemsregister.
 
ENDRINGER I STYRET
Følgende styremedlemmer er valgt for perioden 2012-2016 og trer ut av styret:
Harald Åge Weines, Tommy Endré Øvstegård, Edgar Andersen, Per Talleraas, Roar Gallis.
Styremedlemmer som i 2014 ble valgt til å sitte i styret frem til 2018: 
Alf Zachariassen  1  IR | Johnny Hansen  1  IR | Asbjørn Inge Thomassen 1  IR  | Harald Søvdsnes  2  UR  | Terje Kallevåg  3  UR | Lars Eigil Sørensen  4  UR | Claus P. Horntvedt  5  UR 
 
OM KVOTERING: FORDELING PÅ FARTSOMRÅDE OG DISTRIKT
Ved styrevalg er det i utgangspunktet de medlemmer som får flest stemmer på stemmeseddelen, som får en plass i styret. Men dersom resultatet etter opptellingen viser at resultatet ikke er forenlig med vedtektenes bestemmelser om representasjon på fartsområde og distrikt, må det kvoteres. Det skal normalt velges 7 nye styremedlemmer ved hvert styrevalg. Den som har flest stemmer av de som ikke kommer med i styret fra sitt distrikt, blir vararepresentant for dette distriktet.
 
FARTSOMRÅDE:
Vedtektenes § 14: «Hvert fartsområde skal til enhver tid ha minst seks styrerepresentanter.»
Av styremedlemmene valgt for 2014-2018 som fortsetter i styret, representerer 4 utenriksfarten og 3 innenriksfarten. Nøkkelen for fordeling på fartsområde ved dette valget blir derfor:
• Fra innenriksfarten skal det velges minimum 3 – maksimalt 5 representanter
• Fra utenriksfarten skal det velges minimum 2 - maksimalt 4 representanter
 
DISTRIKTSFORDELING:
Vedtektenes § 14: «Hvert distrikt skal alltid være representert med minimum to maksimum fire styrerepresentanter.»
Styremedlemmene som er valgt frem til 2016, fordeler seg slik: 
3 representerer distrikt 1. 1 representerer hvert av distriktene 2, 3 og 4 og 5. Nøkkelen for distriktsfordeling ved dette valget blir derfor:
Fra Distrikt 1 velges minimum 0 - maksimalt 1 representanter
Fra Distrikt 2 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 3 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 4 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
Fra Distrikt 5 velges minimum 1 - maksimalt 3 representanter
 
DISTRIKTENE:
Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker.
Distrikt 2: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylker.
Distrikt 3: Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.
Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker.
Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker.
 
 
 Les om