Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

LO-NHO-oppgjøret: Status og veien videre

10.04.2018
​Mange timer på overtid ble partene enige om et anbefalt forslag hos riksmekleren søndag 8. april.  Dermed ble det ingen streik i det det samordnede oppgjøret i LO/NHO-området. Nå gjenstår uravstemming og lokale forhandlinger.
Vanligvis er det såkalte forbundsvise forhandlinger mellom LO og NHO. Det betyr av sjømannsorganisasjonene forhandler direkte med NHO Sjøfart. I 2018 ble det et såkalt samordnet lønnsoppgjør, som betyr at LO og NHO først forhandlet felles for alle områder og forbund. Deretter gjennomføres lokale forhandlinger.
 
Resultatet
De sentrale forhandlingene ga et generelt tillegg til alle på kr 1,00 per time, samt 30 øre fra de innledende forhandlingene direkte med forbundene, dvs 1,30 i kronetillegg fra 1. april 2018. I tillegg får noen grupper et lavlønnstillegg på kr 2,50 per time. Men det store temaet i forhandlingene var pensjon.
-  For oss er det generelle tillegget som ble fremforhandlet det viktigste. At LO og Fellesforbundet fikk gjennomslag for at reise, kost og losji sikres for arbeidstakere på oppdrag er også viktig, selv om det ikke gjelder oss direkte. Dette vil bidra til å forebygge sosial dumping innenfor alle sektorer, Endringene i AFPen slår ikke ut for våre avtaleområder. Men oppgjøret vil forhåpentligvis føre til en styrking i den obligatoriske tjenestepensjonen for våre fremtidige kolleger i lokalfarten, sier administrerende direktør Hans Sande. Han var med LO-delegasjonen gjennom hele meklingen. 
Den samlede rammen for årets tariffoppgjør er 2,8 % før lokale forhandlinger. Dette tallet representerer den gjennomsnittlige lønnsøkningen inkludert overheng fra i fjor, lavlønnstillegg etc. Hva den enkelte får til syvende og sist, avhenger av hvilke tillegg han eller hun blir omfattet av, og av hvordan de lokale forhandlingene innrettes på arbeidsplassen.
 
Til uravstemming
Et anbefalt forslag betyr at alle forbundene stiller seg bak forhandlingsresultatet. I LO er det vanlig at store og viktige tariffoppgjør går til uravstemming. Det vil si at alle medlemmer som er omfattet at LO/NHO-avtalen får det resultatet som nå ligger på bordet til avstemming. Svarer flertallet NEI, blir forslaget forkastet og det blir streik. Svarer flertallet JA, er det sentrale oppgjøret ferdig. I NSOF er det ansatte i ferge- og lokalfarten, på bukseringsoverenksomstene og i redningsselskapet som er omfattet at dette oppgjøret og deltar i uravstemmingen. Resultatet av avstemmingen skal være klart 26. april.
 
Lokale forhandlinger
Nå begynner arbeidet mot lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger gjennomføres mellom klubben/de tillitsvalgte og ledelsen i hver bedrift. Det skal forhandles om lokale tillegg med utgangspunkt i «de fire kriterier» , dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.
- Norsk Sjøoffisersforbund kaller nå inn de tillitsvalgte til et forberedelsesmøte sammen med økonomirådgivere i BDO. Har får de tillitsvalgte hjelp til å forberede de lokale forhandlingene, sier Hans Sande. Forhandlingene i rederiene skal være ferdige innen 1. oktober.