Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nye forsikringstilbud

05.01.2016
​Nå kan du bestille svært mange og nye og medlemsforsikringer gjennom Sjøoffisersforbundet. Du får svært gode medlemsrabatter og priser du ikke kan oppnå alene.
Det har gjennom det siste året vært utført omfattende anbudsrunder på medlemsforsikringene, og Sjøoffiserenes forsikringskontor er nå stolte av å kunne presentere resultatet. 2016 blir forsikringsmessig et veldig spennende år - det er mange gode nyheter å glede seg over.
 
Tryg er valgt som ny hovedleverandør på forsikring. Det er et solid selskap med lang og bred erfaring som du som medlem vil nyte godt av. Fra 2016 kan Sjøoffiserens forsikringskontor tilby følgende  kollektive medlemsforsikringer:
 

Saken fortsetter under bildet

forsikring.png
Det at forsikringen er kollektiv betyr at den tilbys dere som medlemmer i Sjøoffisersforbundet til like vilkår og priser, noe som gir en rimeligere forsikring enn det dere selv vil oppnå i markedet som privatpersoner.

 Hvert år lages det en forsikringsbrosjyre hvor alle forsikringsproduktene som tilbys er beskrevet med produktinformasjon og priser. For 2016 vil denne brosjyren bli merkbart større fordi det er så mange gode produktnyheter å komme med. Den nye forsikringsbrosjyren vil bli sendt til samtlige medlemmer i januar.
 
Forsikringsportalen får et betydelig ansiktsløft og vil inneholde all informasjon om de ulike produktene. Her kan man selv beregne pris, kjøpe eller bestille de forsikringene man har behov for. Portalen får også en «Min side» funksjon hvor du som medlem kan logge deg inn, få oversikt over hvilke forsikringer du har, fakturaer du har fått tilsendt og forsikringsbevis og vilkår. Ny forsikringsportal utvikles i disse dager og vil være klar rundt årsskiftet. Følg med her: www.sjooff.no/forsikring
 
Trygghet i hverdagen
 Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status, fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene. Det er ofte i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. På forsikringskontoret møter du erfarne medarbeidere du kan drøfte dine forsikringsspørsmål med. De informerer og gir råd, men selger deg ikke forsikringer du ikke har bruk for.
 
Vi har alle et behov for økonomisk trygghet i hverdagen.  Når livet utfordrer oss er det godt å vite at økonomien ikke blir rammet i tillegg. Opplever vi dødsfall eller arbeidsuførhet kan vi med de rette forsikringene opprettholde økonomien i en ellers vanskelig situasjon. Nå kan både du som medlem og din ektefelle/samboer forsikre dere for en forsikringssum på inntil 36 G, noe som utgjør vel 3,2 millioner, både ved arbeidsuførhet og død.
 
En livsforsikring er et meget godt alternativ til gjeldsforsikring som mange har i dag. En livsforsikring gir en mye større fleksibilitet enn en gjeldsforsikring som kun går til nedbetaling av gjeld. Dere vil også oppleve at prisen er langt lavere enn hva det koster å kjøpe forsikringen direkte i en bank eller forsikringsselskap.
 
Arbeidsuførhet kan ramme både som følge av sykdom eller ulykke. Det er derfor veldig viktig at man har en god uføreforsikring da uføretrygd fra NAV vil gi en vesentlig reduksjon av inntekt.
 
I tillegg til en god livs- og uføreforsikring kan det være fornuftig med en kritisk sykdomsforsikring som gir deg en engangssum hvis man skulle rammes av en alvorlig sykdom. Erstatningen er en engangssum som utbetales raskt etter at diagnose er stilt. Det gir deg økonomisk handlefrihet i en vanskelig situasjon og du kan konsentrere deg om å bli frisk istedenfor å bekymre deg over økonomien.
 
Behandlingsforsikring (også kjent som Helseforsikring) er et utbredt tilbud til ansatte i bedrifter i privat sektor. Total er nærmere 500 000 mennesker i Norge omfattet av en slik forsikring og de fleste er det gjennom sin arbeidsgiver. Nå får du som medlem mulighet for å kjøpe denne forsikringen til deg selv eller ektefelle/samboer gjennom forbundet hvis du ikke har en slik ordning på din arbeidsplass. Produktet er etterspurt i markedet og gir deg rask tilgang til undersøkelse og behandling/operasjon.  
 
Ulykkesforsikring er en forsikring som dekker hele familien, og barna er med ut det året de fyller 21 år. Forsikringen dekker ulykkesskader som gir varig medisinsk invaliditet, samt behandlingsutgifter. Brudd- og brannskader er også dekket, samt dagpenger ved sykehusopphold utover 5 dager.
 
Skal du ha en fullgod forsikring på barna dine er ikke en ulykkesforsikring alene tilstrekkelig, da må det en barneforsikring til. I Norge er vi heldige som har gode offentlige ytelser hvis uhellet først skulle være ute. Tegner vi en barneforsikring vil det være et viktig og godt supplement til disse ytelsene. Det gir en økonomisk støtte i hverdagen når det står på som verst og sikrer barnet økonomisk frem i tid. Forsikringen dekker små og store skader, både ved sykdom og ulykke. I tillegg gir forsikringen erstatning ved arbeidsuførhet. Forsikringen kan tegnes fra barnet er tre måneder og frem til det er 18 år og den gjelder ut det året barnet fyller 26 år.
 
Innbo- og reiseforsikring har vel de aller fleste av oss behov for, og nå kan du også få begge disse kollektivt gjennom forbundet ditt. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre for deg og din husstand inntil valgt forsikringssum. Den har ekstra gode vilkår og dekker også hendige uhell.
 
Reiseforsikring er det mange som tegner først når de skal på den store ferieturen. Da er det en selvfølgelighet, men så glemmer man at man er på reise i hverdagen også. Når du forlater hjemmet ditt er du på reise. Med en helårs reiseforsikring er du også dekket hvis noen skulle stjele lommeboken din på handleturen i butikken.  
 
Samarbeidsavtalen mellom Sjøoffiserenes forsikringskontor og Tryg gir deg som medlem inntil 24 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. 
 
Vi håper at du som medlem vil benytte deg av de gunstige ordningene som nå er fremforhandlet. Bruk gjerne rådgiverne på forsikringskontoret til å finne de rette løsningene for deg og din familie. Får vi god oppslutning gir det oss i neste omgang større forhandlingsmakt og enda bedre betingelser. 
 
Ta steget i 2016 du også, og benytt deg av medlemsfordelene dine!
 
Av Roar Hagen – forsikringsmegler