Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nyttig om skatt og trygd

​Regelverket for sjømenns skatt er svært komplisert og det er mange forhold som kan påvirke den enkelte sjømenns skatteavregning og –vilkår. Norsk Sjøoffisersforbund får mange henvendelser vedrørende skatt og trygd. Vi oppfordrer alle medlemmer om å ta kontakt med sitt lokale skattekontor eller NAV-kontor eller sentralskattekontoret for utenlandssaker/NAV utland for å være sikret riktig utregning og saksbehandling.
​ 

SKATT

Sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet som er i tjeneste på norske skip, dvs. skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), som er skattepliktig til Norge, lignes ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Sentralskattekontoret for utenlandssaker fastsetter også pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for sjøfolk bosatt i utlandet som kun er trygdepliktig til Norge. Les mer.

NYTTIGE LENKER:

  // Temabrev om sjøfolk fra skatteetaten om sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet
// Flere temabrev fra Sentralskattekontoret for utenladssaker
//  Sentralskattekontoret for utenlandssaker
//  Skatteloven

KONTAKT:
Skatt vest Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger
Telefon: 51 96 96 00
E-post:  skattvest@skatteetaten.no 

TRYGD

Når du arbeider på skip vil skipets registreringsland, statsborgerskapet ditt, hvem som utbetaler lønn og hvor du bor, påvirke rettighetene dine i folketrygden.
ARBEID PÅ NORSK SKIP – BOSATT I NORGE
Arbeidstakere på norske skip som bor i Norge, er medlem i folketrygden etter samme regler som gjelder for andre som bor i Norge. De er tilknyttet sitt lokale NAV-kontor. Les mer

ARBEID PÅ NORSK SKIP – BOSATT UTENFOR NORGE
Sjøfolk som bor utenfor Norge, har NAV Internasjonalt som sitt NAV-kontor. Les mer

NYTTIGE LENKER:
// Trygderettigheter ved arbeid på norsk skip i utenriks fart - rundskriv fra NAV
// NAV – Arbeidstaker på skip i utlandet
// NAV – finn ditt lokale NAV-kontor

KONTAKT:
NAV Internasjonalt
Postboks 8138 Dep. 0033 Oslo
Telefon: 21 07 37 00
E-post: nav.internasjonalt@nav.no
http://www.nav.no/Internasjonalt

NAV lokalt
Klikk her
for å finne direktenummer til ditt lokale NAV-kontor, eller  kontakt
NAV servicesenter :
post@nav.no
Tlf 800 33 166


Tilbake