Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ukesinfo - NSOFs nyhetsbrev

13.09.2013
Ukesinfo er Norsk Sjøoffisersforbunds ukentlige nyhetstjeneste til tillitsvalgte og medlemmer. Vanligvis sendes den ut hver fredag ettermiddag. Logg deg på og gå til "min side" for å melde deg av eller på som abonnent til Ukesinfo.
301717
Web Pollen.jpg

Arendalsuke med gode maritime nyheter

Arendalsuka nærmer seg slutten og administrerende direktør, sjøkaptein Hans Sande og viseadministrerende direktør Anders Hansson reiser hjem relativt optimistiske.
- Viktigste saker var de to rapportene som tilbakeviser påstander om at kravet om å regulere lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på sokkelen er i strid med folkeretten og EØS-avtalen, sier Sande og Hansson.
·         Jussprofessorene Finn Arnesen og Tarjej Bekkedal avviser kontant at EØS-retten står i veien for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
·         Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) har på sin side gjennomført en global kartlegging av hvordan kyststater verden over regulerer maritim virksomhet i sine havområder. 67 prosent av verdens kyststater har iverksatt tiltak og den internasjonale trenden er at stadig flere planlegger reguleringer.
- Konklusjonen begge steder er klar: Det er helt opp til norske politiske myndigheter å avgjøre dette, sier Hans Sande.
 
Arendal 3 hans signerer web.jpg

SIGNERING: Samarbeidsdokumentet ble undertegnet om bord på skoleskipet «Sjøkurs».

Etablerer samferdselsallianse

De aller fleste partier har et uttalt mål om å vri mer av godstrafikken fra vei over på sjø og bane. En fersk analyse fra Transportøkonomisk Institutt, som også ble presentert under Arendalsuka, viser at det motsatte har skjedd.
Under en konferanse om bord på skoleskipet «Sjøkurs» ble en bredt sammensatt samferdselsallianse etablert.
Foruten de tre sjømannsorganisasjonene deltar disse organisasjonene i alliansen:
·         Kystrederiene
·         NSB
·         Sjømat Norge
·         KS Bedrift Havn
·         Maritimt Forum
·         Norsk Lokomotivmannsforbund.
 
Mange impulser
- Det er et vell av arrangementer å velge mellom i løpet av Arendalsuka. Vi har naturlig nok konsentrert oss om skipsfartens rammevilkår. Små smakebiter fra andre felt som står høyt oppe på den politiske agendaen har vi likevel fått tatt del i. Og ikke minst har vi hatt uformelle møter med sentrale personer både fra politikk og næringsliv, oppsummerer Sande og Hansson.

- NIS kan bli viktigere for nordmenn igjen

– Hun teller antall skip i forhold til dødvekttonn. Jeg teller antall skip i forhold til antall ansatte. Det er forskjellen på meg og Monika Meland, sier adm. dir., sjøkaptein Hans Sande i et intervju med Skipsrevyen.
Les mer HER.
 

Vant frem mot forsikringsselskapet

Et medlem fikk denne uken tilkjent en erstatning på 750 000 kroner fra lisensforsikringen (Loss Of License). Forsikringsselskapet avslo i utgangspunktet hans søknad, men etter at forbundet påklaget avgjørelsen omgjorde selskapet vedtaket.
- Avslaget var helt urimelig og en unødvendig belastning for medlemmet. Vi er derfor glad for at forsikringsselskapet nå omgjør vedtaket og utbetaler full erstatning, sier rådgiver Trond Løfgren som var saksbehandler i saken. Han mener denne saken viser verdien av å være organisert i en fagforening dersom man får problemer i hverdagen.
Det aktuelle medlemmet sier i en kommentar til Ukesinfo at erstatningen kommer godt med i en vanskelig situasjon, men at også følelsen av å bli trodd er svært viktig.
 

Forbereder skoleoffensiv

Forbundets skole- og ungdomskontakter hadde møter i Maritimt Hus denne uka. Planlegging av høstens offensiv overfor samtlige maritime skoler var hovedtema under møtet.
Hans Magnus Berg Hansen, Jens Folland og Syver Grepstad møtes igjen 5. september. Skolebesøkene starter like etterpå.

Samlet web.jpg
VELKOMMEN TIL BERGEN: Tradisjonen tro arrangeres også Sjøoffiserskonferansen i 2017 i Bergen.

Meld deg på Sjøoffiserskonferansen 2017

«Sjøoffiserskonferansen» 2017 går av stabelen 18.-19. oktober på Scandic Ørnen hotell i Bergen.
Hovedtemaer på konferansen er blant annet framtidens ressurser, risiko/krevende operasjoner og design og innovasjon.
Fullt program og invitasjon kommer snart, men det er åpnet for påmelding for deg som allerede nå vet du har lyst og anledning til å være med. Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund, og forbundet dekker reise og opphold for medlemmer som kommer langveis fra. Ikke yrkesaktive må dekke reise og opphold selv.
Meld deg på HER.
 

Husk også høstens andre kurs og konferanser

Tillitsvalgtkurs
Forbundets tillitsvalgtkurs finner sted mandag til torsdag 6.-9. november i Maritimt Hus og om bord i Color Magic. Forbundet lover interessante foredrag om et vidt spekter av temaer og understreker at kurset også er en er meget god arena for nettverksbygging.
Kurset er lagt opp for å dekke de behov for kunnskap en tillitsvalgt har i sitt verv. Medlemmer som kan tenke seg å stille til valg som tillitsvalgt kan også delta.
Meld deg på HER.
 
Regelverkskurs/Skipsførers ansvar
Det meste av norsk maritimt regelverk baserer seg på internasjonalt regelverk utviklet av den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO). Det som besluttes av IMO gjøres så til norske lover og forskrifter.
Det blir derfor arrangert kurs om utvikling av maritimt regelverk 24. og 25. oktober i Maritimt Hus i Oslo. I tillegg til dette vil skipsførerens ansvar være et sentralt tema.
Kurset er nå fulltegnet, men vi setter opp venteliste. Meld deg på som normalt.
Du vil bli kontaktet dersom det kommer inn avbestillinger.
Meld deg på HER.
 

Nytt fra maritim næring

Slep i næring (rundskriv fra Sjøfartsdirektoratet)
Les mer HER.
 
Sjømannskirkens fagseminarer 2017: "Når livet tar en U-sving". Seminaret arrangeres i 10 havnebyer.
Les mer HER.