Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ukesinfo - NSOFs nyhetsbrev

13.04.2018
Ukesinfo er Norsk Sjøoffisersforbunds ukentlige nyhetstjeneste til tillitsvalgte og medlemmer. Vanligvis sendes den ut hver fredag ettermiddag.
 
Ukesinfo 46 fredag 7. desember
 
Web en 0412.jpg
PARALLELL MEKLING: Fungerende Riksmekler, Kine Steinsvik, meklet parallelt med de tre sjømannsorganisasjonene.
 

NOR-enighet etter mekling

Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund kom til enighet i hovedoppgjøret for offshore servicefartøy, samt ferger i utenriksfart (Color Line) innen fristens utløp hos Riksmekleren ved midnatt onsdag kveld.
Partene ble enig om et generelt tillegg for offshore service på 2,8 prosent. For ferger i utenriksfart og for kabelfartøy endte oppgjøret på 3 prosent. Tilleggene har virkning fra 1. november 2018.
Sjømannsorganisasjonene kom også til enighet med Rederiforbundet om noen viktige tekstmessige endringer i fergeoverenskomsten.
– Først og fremst vil jeg understreke at dette er et godt oppgjør for begge parter. Sjøfolkene har i flere år vist moderasjon, og det var på tide at vi fikk et oppgjør som ga våre medlemmer en reell lønnsvekst. Alt i alt kan vi ikke si annet enn at vi er fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør Hans Sande.
Etter to dager med mekling fant partene en løsning som begge kunne si seg enig i. De tre siste årene har endt med reallønnsnedgang i forhandlingene.
Ved meklingsstart tirsdag morgen var det knyttet stor spenning til om man kunne komme til enighet. Etter intense dragkamper, der begge parter måtte gi og ta, endte man med en avtale begge kunne enes om.
 

NIS-oppgjør neste år

Hovedoppgjøret Nordisk NIS finner sted i Oslo torsdag 31. januar.
 

Kurs om bemanning 15. januar og 5. mars 2019

NSOF arrangerer dagskurs om bemanning på Gardermoen 15. januar og 5. mars neste år. Kurset er myntet på kapteiner og hovedtillitsvalgte som er involvert i bemanningssaker lokalt.
Det åpnes for påmelding mandag.
 

Innboforsikringen får nytt navn og nye vilkår

I desember 2018 vil LOfavør på vegne av forbundet sende ut informasjon til deg som medlem om endringer i vedtektene til LOfavørs innboforsikring. Informasjonen vil i første omgang bli sendt ut per SMS og E-post. Medlemmer som ikke nås på en av disse kanalene vil motta informasjonen med vanlig brevpost.
Les mer HER.
 
wikborg web.jpg
FØRSTE MØTE: Referansegruppen hadde «kick-off» 3. desember.
 

Presenterte tidligere rapporter

Advokatfirmaet Wikborg Rein fikk som kjent i oppdrag å utrede muligheten til å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann. NSOF sitter i referansegruppen og de hadde sitt første møte mandag.
Under møtet presenterte de tre sjømannsorganisasjonene blant annet en rekke tidligere rapporter som har konkludert med at Norge har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår for norske sjøfolk.
Sjømannsorganisasjonene påpekte også at utredningen må ta hensyn til den viktige effekten av at sjøfolk tar med seg kompetanse fra skip og over til landbasert næringsliv/industri.
Wikborg Reins utredning skal etter planen være klar 31. mai 2019.
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og LO mener at det er viktig å få en bredest mulig utredning av dette viktige spørsmålet for norske sjøfolk. Derfor har organisasjonene engasjert en rekke akademikere ved Nordisk Institutt for sjørett (ved UiO) og Menon til å utføre oppdraget parallelt med Wikborg Rein - med samme mandat og tidsfrist.
Organisasjonene presiserer at alle berørte parter vil få anledning til å gi innspill på samme måte som til Wikborg Rein.

1.JPG
Kjell-Rune Gausvik vant en tidligere konkurranse med dette bildet.
 

Hvordan pynter dere fartøyet til jul?

Vi inviterer til ny konkurranse på Instagram. Temaet er «Hvordan pynter dere til jul?»
Bruk emneknagg #sjooff.
Gode bilder blir behørig premiert!
 
 

Nytt fra maritim næring

Equinor og Faroe bytter eiendeler i Norskehavet.
Les mer HER.
Norges mest avanserte forskningsfartøy kaster loss for Chile, og deretter Sørishavet.
Les mer HER.