Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​​Velger LO - ønsker felles forbund

01.02.2017
Norsk Sjøoffisersforbunds styre - som avholdt møte på Gardermoen 25.-26. januar - har diskutert den krevende situasjonen for norsk skipsfart og det akutte behovet for politiske vedtak som sikrer likeverdige konkurransevilkår for norske sjøfolk.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
 
 1 styret 260117 web.jpg
ENSTEMMIG: Norsk Sjøoffisersforbunds styre har enstemmig besluttet å umiddelbart be LO om å oppta Norsk Sjøoffiserforbund som medlem. Samtidig inviterer de Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund til å danne ett felles forbund under LO snarest. Fra venstre Reidar Tangen, Claus P. Horntvedt, Harald Søvdsnes, Martin Iversen, Peder André Søvdsnes, Lars Eigil Sørensen, Johnny Hansen, Asbjørn Inge Thomassen, Alf Zachariassen, Gunnar Paulsen, Tore Årland og Marius Mandal Bårdsgjerde.
 
Styret mener det er av avgjørende betydning at norske sjøfolk fremover står sterke og samlet i kontakten med politiske beslutningstakere, og at Norsk Sjøoffisersforbund er tilsluttet en sterk hovedorganisasjon.
 
Styret har enstemmig besluttet å umiddelbart be LO om å oppta Norsk Sjøoffiserforbund som medlem. En forutsetning for å tilslutte seg LO, er at LO -kongressen i mai 2017 forplikter seg fullt til å arbeide for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og for en likeverdig refusjonsordning for øvrige fartsområder, som «deep sea»-segmentet.
 
Felles forbund
 
Styret mener videre at sjøfolkene er best tjent med å stå organisert og samlet i ett stort maritimt forbund, og inviterer Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund til å fusjonere i ett felles forbund under LO. 
 
Styret vektlegger behovet for at sjømannsorganisasjonene står samlet og sterke frem mot stortingsvalget 2017, og at endringsvilje, fleksibilitet og hurtighet i organisasjonens beslutningsprosesser er avgjørende for å trygge medlemmenes interesser og arbeidsplasser.
 
Stort ja-flertall
 
Styret har vektlagt de føringer og fullmakter som ble gitt av Landsmøtet i september 2016, den grundige kartlegging av konsekvenser ved LO-tilknytning som ble gjort i 2012, samt uravstemningen i 2013 som viste at et svært klart flertall av forbundets medlemmer støttet LO-tilknytning. 65,3 prosent stemte ja den gang.
 
De politiske saker og utfordringer som lå til grunn for å vurdere LO-tilknytning i 2013, har blitt mer aktuelle og krevende etter regjeringsskiftet i 2013 og lavkonjunkturen i petroleumsnæringen de siste årene. Norske sjøfolk og norsk skipsfartsnæring er mer enn noen sinne avhengig av politiske valg og prioriteringer.
 
Styret har vurdert fordeler og ulemper ved å stå uten hovedorganisasjonstilknytning, og ved å stå tilsluttet ulike hovedorganisasjoner. Konklusjonen er den samme som styret fra 2012 kom til; LO er den organisasjon som best og umiddelbart vil styrke NSOF som organisasjon.  
Norsk Sjøoffisersforbunds styre mener tiden er inne for å gjenoppta samtalene om sammenslåing mellom de tre forbundene for å samle alle norske sjøfolk i ett maritimt forbund. 
Kun under LO kan forbundene tilstrekkelig raskt samles og bli en større maktfaktor i næringen og politiske miljøer.
 
Temaer mange er opptatt av
 
I forbindelse med styrets beslutning har forbundet naturlig nok mottatt en god henvendelser.
Her følger litt utdyping om temaer vi allerede ser medlemmer er spesielt opptatt av. En del sider og konsekvenser av LO-tilknytning og eventuell samling av forbundene vil bli avklart fremover – du som er medlem vil bli holdt løpende oppdatert.
 
·         Styrets beslutning får ingen umiddelbare konsekvenser for deg, ditt medlemskap eller din kontingent. Inntil videre står kontingenten fast på 390 kroner i måneden. Også etter vi kommer inn i LO, skal vi ha en fast, lav kontingent. Alle betaler en fast kronesats,  ingen betaler prosent av lønn.  I tillegg kan man velge å bli med i LO-favør og ulike forsikringer.
 
·         Styret er valgt direkte av forbundets medlemmer gjennom stemmeseddelen. De er alle aktivt seilende og er fordelt etter fartsområde og distrikt. Styret har fullmakt til å ta alle avgjørelser som ikke krever vedtektsendringer– inkludert avgjørelser om samarbeid med andre organisasjoner.  Det forrige styret valgte like vel å sende LO-spørsmålet til uravstemning i 2012, fordi man den gang ikke visste hvor medlemmene sto i saken.  De bestemte at de ikke ville gå videre om de ikke fikk 66,6 % ja-stemmer. De fikk 65,3 %.
·         Landsmøtet - der alle medlemmer kan møte og har stemmerett – ga i fjor høst det nye styret i oppdrag å «ta de nødvendige beslutninger» om hovedorganisasjonstilknytning og samarbeid med andre organisasjoner. I fullmakten fra landsmøtet lå det at det ikke var påkrevd med ny uravstemming.
 
·         NSOFs vedtekter slår fast at forbundet skal være politisk frittstående. Det er ikke aktuelt å endre dette. Flere av fagforbundene som i dag er tilknyttet LO i dag er partipolitisk uavhengige, blant annet Norges Offisersforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og Norsk Tjenestemannslag.
 
·         Styret har lagt til grunn at vi står sterkere i LO, uansett hvilket parti og regjering vi må overbevise om å trygge norske sjøfolks fremtid.  Vi kommer ikke til å binde oss til eller forplikte oss til å støtte noen politiske partier av ideologiske årsaker eller oppfordre medlemmene til å stemme på et bestemt parti. LO krever heller ikke at vi skal gjøre dette.
 
·         Hvilken politikk LO skal støtte og om det skal gi pengegaver til enkelte partier, er det medlemsforbundene i LO som stemmer over hvert fjerde år på kongressen. Stadig flere stemmer for å avvikle alle partistøtte, og det vil NSOF også gjøre.
 
·         Alle juridiske og vedtektsmessige sidene ved en LO-tilknytning ble grundig gjennomgått i utredningen om LO i 2012. Det er slått fast at Norsk Sjøoffisersforbund kan gå inn som medlem i LO uten å gjøre endringer i sine eksisterende vedtekter. Forbundet kan innenfor LOs vedtekter videreføres på selvstendig grunnlag som i dag, som politisk uavhengig forbund.
 
·         I tøffe tider som dette mener styret tiden er inne for å gjenoppta samtalene om å samle alle norske sjøfolk i ett maritimt forbund. Det er avgjørende at norske sjøfolk fremover står sterke og samlet i kontakten med politiske beslutningstakere og redere. For å klare det godt nok og i det lange løp, må vi samles i én organisasjon. Sjømannsforbundet er i LO, og NSOF har samarbeidet med LO i snart 20 år. Det er ikke realistisk at alle tre sjømannsorganisasjonene kan gå sammen uten hovedorganisasjon eller i en annen hovedorganisasjon enn LO.