Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Norske sjøfolk: Et politisk valg

offiser1.JPG
 
 
Jobb nummer en for Norsk Sjøoffisersforbund er å overbevise norske politikere om at man må investere i norske sjøfolk for å trygge maritim næring.
 
Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra til at alle politiske partier og fløyer forstår behovet for og prioriterer rammevilkår og ordninger som stimulerer til sysselsetting, vekst og innovasjon i maritim næring.  Det må fattes politiske beslutninger som trygger rekruttering og sysselsetting av sjøoffiserer i Norge, herunder:
 
 
Nettolønn:  Sikre en fullverdig skatterefusjonsordning (”nettolønnsordningen”)  framover og utvide den til segmenter innen NIS for å sikre nasjonal operativ breddekompetanse i norsk skipsfart.
 
Norske lønns- og arbeidsvilkår: Sikre likeverdige konkurransevilkår for å styrke sysselsetting og nasjonal kompetanseutvikling på norsk kontinentalsokkel og innenriksfart.
 
 
Maritim utdanning: Norge skal ha en maritim utdanning som møter næringens behov for spesialisering og som er i takt med næringens utvikling. Det må satses på å styrke skolenes adgang til kompetanse og undervisningsmateriell.

 

 

LENKER OG NYTTIG LESNING:
 
Norsk Sjøoffisersforbunds viktigste kamp er å få politikerne til å innføre ordninger som sikrer at norske skip med sjøfolk på norske lønnsvilkår ikke blir totalt utkonkurrert langs kysten og på sokkelen. Artikkel fra Maritim Logg 6 2014 (pdf)