Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Lønn og arbeidsvilkårNorsk Sjøoffisersforbunds viktigste oppgave er å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.
 
Tariffavtaler og –oppgjør
Norsk Sjøoffisersforbund administrerer og forhandler til sammen over 50 avtaler og overenskomster, fra hovedavtaler med de store arbeidsgiverforeningene til særavtaler med enkeltrederier.
 
Ved de store hoved- og mellomoppgjørene (både innenriks og utenriks) velges det egne forhandlingsutvalg til å gjennomføre forhandlingene.
 
Noen av de største lønnsoppgjørene er:
  • DSO-oppgjøret med Norges Rederiforbund, som vanligvis finner sted i mai/juni
  • Innenriksoppgjøret med NHO sjøfart, som vanligvis finner sted i april/mai
  • NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbundet, som vanligvis finner sted i oktober/november
  • NIS-oppgjøret med Norges Rederiforbund, som vanligvis finner sted i desember/januar
  • Fraktefartoppgjøret med Fraktefartøyenes Rederiforening, som vanligvis finner sted i september/oktober.
 
Dersom du er medlem, kan du logge på og se aktuelle tariffavtaler. Logg på å gå til min side!
 
Rådgivning i arbeidsforholdet  - juridisk bistand i private saker
Å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår betyr for forbundet også å hjelpe enkeltpersoner som havner i vanskelige situasjoner. Medlemskapet i Norsk Sjøoffisersforbund er din forsikringspolise om du skulle få problemer i arbeidsforholdet. Vi behandler årlig hundrevis av saker knyttet til ansettelse og oppsigelse, lønn- og arbeidstid, ulykker eller problemer med andre forhold på arbeidsplassen. Forbundets ansatte følger opp, og kobler på advokat om nødvendig.
 
Som medlem kan du få gratis juridisk bistand også i private saker. Forutsetningen er at du kontakter advokaten, Sigmund Z. Berg, på avtalte tidspunkter og at henvendelsen kan besvares på telefon. Dersom henvendelsen fører til en konkret sak for medlemmet, må videre oppfølging og betaling avtales direkte med advokaten.
Hver fredag fra kl. 09.00-10.30 kan du ta direkte kontakt på telefon 69 36 73 00.
 
Pensjon
Pensjon for sjøfolk er komplisert. Norsk Sjøoffisersforbund rådgir og bistår medlemmene, samtidig som vi jobber nasjonalt og i tariffoppgjør for å sikre at norske sjøfolks pensjonsordninger er best mulig.
 
Permisjoner og sosiale rettigheter
Norske sjøfolk har alltid vært i en særskilt stilling i forhold til arbeidstakere på land, fordi de ikke er omfattet av Arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund jobber både med regelverksutvikling, nå aktualisert i revisjonen av Sjømannsloven, og i tariff-forhandlinger for å sikre norske sjøfolks rettigheter knyttet til blant annet permisjoner, graviditet og fødsel, HMS og ulike forsikringsordninger. 
  
 

 Artikler om lønns- og arbeidsvilkår