Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 
NSOF UNG
Gjennom NSOF Ung er DU med å påvirke maritim utdanning og din egen fremtid om bord!   Med nesten 700 juniormedlemmer, er NSOF Norges største interesseorganisasjon for framtidens sjøfolk!
Maritim student eller kadett?
Bli med du også!
 

 SKOLE- OG UNGDOMSKONTAKTER

NSOF har skole- og ungdomskontakter i prosjektstillinger. Deres oppgave er å samle inn innspill fra medlemmer under maritim utdanning, besøke de maritime skolene og å følge opp forbundets arbeid med utdanning og rekruttering.

Hans Magnus Berg Hansen
Skole- og ungdomskontakt
Mobil: 938 75 464
hmbhansen@sjooff.no


Pål Damkås
Skole- og ungdomskontakt 
pal.damkås@sjooff.no
 
 
Ungdomskontakter 2017 web.jpg
Hans Magnus Berg Hansen (til venstre) trenger en kollega til forbundets ungdomssatsning etter at Pål Damkås (til høyre) nå avslutter sitt toårige engasjement.
 
Ledig stilling  
Norsk Sjøoffisersforbund søker etter ny skole- og ungdomskontakt. Stillingen er et deltidsengasjement hvor man avtaler stillingsbrøk etter eget ønske og seilingsmønster. Skole- og un gdomskontakt 2017.pdfSkole- og un gdomskontakt 2017.pdf
 

 

FORSIKRINGSORDNINGER

Som juniormedlem i NSOF har du flere forsikringer inkludert i medlemskapet.
  • Innboforsikring
  • Ulykkesforsikring død
  • ID-tyveri og webHELP
Forsikringen gjelder ut det året du som medlem har medlemskategori student, juniormedlem eller kadett. Les mer og se vilkår
 
Som student eller kadett tilknyttet NSOF, får du alle rettighetene til en liten pris. Studentmedlemskap koster kr. 85 per måned. Men ikke minst får du innflytelse på norsk maritim skolepolitikk og karrieremuligheter!
 
Hver maritime skole velger sin representant til Studentkontaktutvalget. Utvalget er et nettverk som utveksler erfaringer fra skolene, og for å gi Norsk Sjøoffisersforbund innspill i utdanningsspørsmål.

 
 

 Uten navn