Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Ansatte

​Oversikt over Norsk Sjøoffisersforbunds ansatte

 

HS.jpg
Direktør
 
Telefon: 22 00 55 20 | Mobil: 91 61 69 94 | hans.sande@sjooff.no
Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.
 


Ove R. Nielsen 
Assisterende direktør

Telefon: 22 00 55 25 | Mobil: 91 84 45 41 | ove.nielsen@sjooff.no Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media, tariff innenriks. MK.JPG
Morten Kveim
Avdelingsleder Sjøsikkerhet og utdanning
 
Telefon: 22 00 55 21 | Mobil: 95 19 08 19 | morten.kveim@sjooff.no
Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering, NSOF Ung.
 

Rune Larsen Røine
Avdelingsleder forhandling

Telefon: 22 00 55 18 | Mobil: 95 13 84 32 | rune.roine@sjooff.no
Avdelingsleder. Saksbehandling/tariff, trygdesaker, tillitsvalgtsarbeid, DSO (offshore).
 

 
Hilde A. Brubakk
Avdelingsleder medlemsservice og - kommunikasjon
 
Telefon: 22 00 55 19 | Mobil: 97 14 93 09 | hilde.brubakk@sjooff.no
Service- og kommunikasjonsstrategi og koordinering,  IT-koordinator, webadmin.
 

 
Avdelingsleder økonomi
 
Telefon: 22 00 55 28 | elin.rudsjordet@sjooff.no
Økonomi og regnskap, budsjett, kontingent, Sjøoffiserenes Hus, legat
 

  
 
Leder Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Telefon: 22 00 55 23  |  Mobil: 90623866
terje.hernes.pettersen@sjomannsunion.no
 

  
Direktør politikk og myndighetskontakt Maritimt Hus
 
Telefon: 22 00 55 40 | Mobil:  41 30 20 10 | sg@sjomannsunion.no
 
 

    
Advokat
 
Telefon:  22825812   | Mobil: 99514293 | sigmund@lykkeberg.no 
 
 

Paul Hareide
Eiendomssjef
 
Telefon: 22 82 58 48 | Mobil: 957 66 668 | paul.hareide@sjomannsunion.no
Oppfølging av forbundets eiendommer. Stillingen delt mellom Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.


trondl.jpg


Trond Løfgren
Skole-og ungdomskontakt (engasjement)

Telefon: 22 00 55 22 | Mobil: 95 87 15 11 | trond.lofgren@sjooff.no
Skolebesøk
, maritim utdanning, rekruttering etc

 

 
Seniorrådgiver
 
Telefon: 22 00 55 15 | Mobil: 95 92 37 57 | bernhard.lie-nielsen@sjooff.no
Saksbehandling/tariff, imternasjonale forhandlinger.
 
 

 
Trond A. Dyb
Rådgiver, Ålesund
 
Telefon: 22 00 55 61 | Mobil: 91 75 21 42 | trond.dyb@sjooff.no
Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), fiskeri
 
 

 
Leif Ivar Bakke
Rådgiver, Bergen
 
Telefon: 22 00 55 65 | Mobil: 41 47 65 99 | leif.ivar.bakke@sjooff.no
Saksbehnalding/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning, husansvarlig Sjøoffiserenes Hus i Bergen.
 

DB.jpg


Daniella Baarholm
Sekretær, Ålesund

Telefon: 22 00 55 60 | daniella.baarholm@sjooff.no
Administrasjon forahandlingsavdeling, medlemsservice, ferieboliger.
 

 


Omar Jørgensen

Journalist

Telefon: 22 00 55 27 | Mobil: 91 84 87 16 | omar.jorgensen@sjooff.no
Medlemskommunikasjon (Maritim Logg, Ukesinfo, web), presse og media.
 


Stine Baldvinsson

Kontorassistent

Telefon: 22 00 55 16 | stine.baldvinsson@sjooff.no 
Medlemsservice- og administrasjon. 
 
 

Anette hjemmesiden.jpg


Anette Ekeberg

Sekretær

Telefon: 22 00 55 00 | anette.ekeberg@sjooff.no
Medlemsservice- og administrasjon.

 


Isabel Sanchez.jpg


Isabel Sanchez
Førstefullmektig

Telefon: 22 00 55 24 | isabel.sanchez@sjooff.no
Innbetaling NIS-skip. Medlemsservice- og administrasjon
 
 

 
Sekretær
 
Telefon: 22 00 55 14 | anita.elseberg@sjooff.no
Medlemsregister, kontingent, økonomi
 

Rustad, Solfrid.jpg
 
 
Telefon: 22 00 55 11 | solfrid.yksnoy.rustad@sjooff.no
Økonomi og regnskap, stipend legat, reiseregninger
 
 
 

 
 
 
Åsa Strid
Sekretær

Telefon: 22 00 55 12 | asa.strid@sjooff.no
Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon