Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Styre

Som medlem velger DU styret gjennom stemmeseddelen. Styrevalg avholdes hvert annet år. Alle medlemmer kan gi sin stemmer til en eller flere av 25 kandidater som er plukket ut av fem distriktsvise valgkomiteer.

Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. Styret skal alltid ha seks medlemmer som representerer innenriksfart og seks medlemmer som representerer utenriksfart.

Valgdistriktene:     
Distrikt 1: Finnmark, Troms og Nordland fylker   
Distrikt 2: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal      
Distrikt 3: Sogn og Fjordane og Hordaland fylker     
Distrikt 4: Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker     
Distrikt 5: Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker


Øystein Torp
Leder

Distrikt 5 - Utenriks

 

 

 
  


 Alf_Zachariassen_jpg.jpg

Alf Zachariassen
Nestleder

Distrikt 1 - Innenriks

 
 
 
  

 

 Asbjørn_Inge_Thomassen_jpg.jpg
Asbjørn Inge Thomassen

Styremedlem

Distrikt 1 - Inneriks

 

 
 


Johnny_Hansen_JPG.jpg

Johnny Hansen

Styremedlem
Distrikt 1 - Innenriks
 
 
 

    Martin W. Iversen
Styremedlem

Distrikt 1 - Innenriks
 

 


  


 Harald_Søvdsnes_jpg.jpg
Harald Søvdsnes
Styremedlem

Distrikt 2 - Utenriks

 

 

   


  

Reidar Tangen

Styremedlem
 

Distrikt 2 - Innenriks

 

 

   Marius Mandal Bårdsgjerde

Styremedlem

Distrikt 2 - Utenriks

 

 
  


 
Atle Olav Trollebø 

Styremedlem


Distrikt 3 - Innenriks

 

 
 


D3_2 Atle Trollebø.jpg
Terje Kallevåg

Styremedlem


Distrikt 3 - Utenriks

 

 


D3_P4_ Gunnar_Paulsen - sende nytt.jpg
Gunnar Paulsen
Styremedlem

Distrikt 3 - Utenriks

 
    


   Lars_Eigil_Sørensen_c_jpg.jpg
Lars Eigil Sørensen
Styremedlem

 


Distrikt 4 - Utenriks 

 

  


 
Peder-André Søvdsnes
Styremedlem


Distrikt 4 - Utenriks

 

  


Claus_P_Horntvedt_jpg.jpg
 
Claus P. Horntvedt
Styremedlem

 

Distrikt 5 - Utenriks

 

 

 


Stein-Are Tøllefsen-Jacobsen

Vara

Distrikt 1 - Utenriks 


D2_P1 Jarle Kirkeslett-2016.JPG
Jarle Kirkeslett
Vara

Distrikt 2 - Inneriks

 

 Tore Årland

Vara

Distrikt 3 - Innenriks 


 D4_P5_Kent_Petter_Valstad.jpg
Kent Petter Valstad
Vara

Distrikt 4 - Utenriks


 
Thor-Egil Hågensen
Vara


Distrikt 5 - Innenriks