Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Medlemmer

​NSOF organiserer maritime ledere, hovedsaklig skipsførere og styrmenn i alle typer stillinger på alle typer skip i fraktefart og fiskeri, utenriks og offshore, i handelsflåten og i fergefarten.
Med over 7 000 medlemmer er Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) den største organisasjonen for ledende maritimt personell i Norge.
  • Ca 4600 medlemmer er i aktiv sjøtjeneste eller i landjobber i maritim sektor
  • Ca 650 er studenter i maritime fag eller kadetter.
  • Ca 2800 har valgt å stå i forbundet etter de sluttet på sjøen og ble pensjonister eller tok jobb i land. 
Organisasjonsgraden er høy, og en svært stor andel av norske skipsfører og styrmenn står samlet i NSOF. Medlemstallet økte jevnt og trutt etter sammenslåingen mellom Norges Skibsførerforbund og Norsk Styrmandsforening i 1995, og har de siste årene stabilisert seg.
 
Vedtektene
Hvem som kan bli medlem, styres av forbundets vedtekter. Her står det:
”Forbundets medlemmer består av: Norsk skipsbefal som ved innmeldelse er i aktiv sjøtjeneste.  Annet skipsbefal som i henhold til norsk lov er likestilt med norske arbeidstagere og som er i tjeneste på norske skip. Landsmøtet kan, etter forslag fra styret, åpne for medlemskap for grupperinger som har nær tilknytning til sjømannsyrket. Fremtidig skipsbefal under utdannelse, kan etter nærmere bestemmelse av forbundets styre, opptas som juniormedlemmer.”
 
Personer med fartstid som sjøoffiserer i sertifikatpliktig stilling som er yrkesaktive innenfor den maritime klyngen, kan fra og med 1. mai 2012 søke om medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. Eksisterende medlemmer som slutter til sjøs får fra og med 1. mai 2012 tilbud om å videreføre sitt aktive medlemskap under samme forutsetninger. Dette ble besluttet av Norsk Sjøoffisersforbunds Landsmøte i Harstad i april 2012.