Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
 

 KONTAKT OSS

 
Hovedkontor Oslo
Postboks 2000 Vika - N-0125 OSLO
Tlf: 22 00 55 00  - E-post: oslo@sjooff.no
 
Distriktskontor Bergen:
 Tlf: 55 90 24 66  E-post: bergen@sjooff.no
 
Distriktskontor Ålesund
Tlf: 70 10 13 80 - E-post: alesund@sjooff.no
 
Sjøoffiserenes Forsikringskontor
Tlf 23 11 35 75 E-post forsikring@sjooff.no
Klikk her for mer kontaktinformasjon.
 
 

 KORT OM

 
 
ÅRSRAPPORTER
 
 
8000 maritime ledere står sammen i Norsk Sjøoffisersforbund.
 
Et lansmøte åpent for alle medlemmer, et styre valgt direkte av medlemmene og to hundre aktive tillitsvalgte.

NSOFs STYRE
Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen, og 5 varamedlemmer, valgt for to år av gangen.
 
20 ansatte i Oslo, Ålesund og Bergen bistår medlemmene.
 
NSOFs AKTIVITETER
Bølgetopper 2012-2014 - uformell årsrapport (pdf)
 
Tariffarbeid og rådgivning er blant de viktige løpende oppgavene
 
Norsk Sjøoffisersforbund ble stiftet i 1995, men historien er over 2 x 100 år gammel.
 
Norsk Sjøoffisersforbund er en direktedemokratisk organisasjon.
 
 
 
 
Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere med over 8000 medlemmer. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen.
  
Organisasjonsgraden er høy.  Medlemstallet økte jevnt og trutt etter sammenslåingen mellom Norges Skibsførerforbund og Norsk Styrmandsforening i 1995, og har de siste årene stabilisert seg.
 
Norsk Sjøoffisersforbund ble stiftet 1. januar 1995 da Norges Skibsførerforbund (1889) og Norsk Styrmandsforening (1910) besluttet å slå seg sammen. Sjøoffiserforbundets oppgave er å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale interesser og arbeide for bedring av den generelle sikkerhet til sjøs.
 

 

 

uniform2.JPG