Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

  

uniform2.JPG
 
Norsk Sjøoffisersforbund er Norges største fagforening for maritime ledere med over rundt 7000 medlemmer. I Norsk Sjøoffisersforbund samles norske skipsoffiserer som tjenestegjør på alle typer skip og flyttbare innretninger (rigger) - i alle deler av den maritime næringen. 

 

Norsk Sjøoffisersforbund
Postboks 2000 Vika - N-0125 OSLO
Tlf: 22 00 55 00  - E-post: oslo@sjooff.no
  
Sjøoffiserenes Forsikringskontor
Tlf 23 11 35 75 E-post forsikring@sjooff.no
 
LOfavør
tlf 416 06 600 | www.lofavor.no

Klikk her for mer kontaktinformasjon.

 

 

 

 

VÅR AKTIVITET
Forbundets aktivitet oppsummeres hvert år i trykksaken "Bølgetopper". Last ned og se hva vi gjør.
 
 
"En lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav." Les mer om vår visjon og våre målsettinger i
Programerklæringen. 
 
7000 maritime ledere står sammen i Norsk Sjøoffisersforbund.
 
Et landsmøte åpent for alle medlemmer, et styre valgt direkte av medlemmene og to hundre aktive tillitsvalgte.

NSOFs STYRE
Styret har 14 medlemmer som velges for fire år av gangen, og 5 varamedlemmer, valgt for to år av gangen.
 
20 ansatte i Oslo, Ålesund og Bergen bistår medlemmene.
Tariffarbeid og rådgivning er blant de viktige løpende oppgavene.
 
Norsk Sjøoffisersforbund ble stiftet i 1995, men historien er over 2 x 100 år gammel.
 
Norsk Sjøoffisersforbund er en direktedemokratisk organisasjon.